PSYKISKE LIDELSER


  + Depresjon
  + Bipolar lidelse
  + Schizofreni
  + Angst
  + Psykose
  + Tvangslidelse

  + Spiseforstyrrelser

  PSYKIATRI
MEDISINER


  + Angstdempende
  + Antidepressive
  + Antipsykotiske

  KONTAKT OSS

     Linker:
  + SiDetMedOrd.no
  + PsykiskHelse.no
  + MentalHelse.no
  + Nav.no
  + Helsedirektoratet.no


     Skrivebeskyttet innhold
       @  2010 - 2011
       - Psykiskelidelser.no

       Privacy Policy

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan skal tablettene for depresjon tas?
Vanlige tabletter kan knuses eller tygges, men skal helst svelges hele med minst 1/2 glass vann mens du står oppreist. Dette for å være sikker på at de når magesekken og ikke setter seg fast i halsen. Noen av middlene er av ulike grunner laget som enterotabletter eller depotkapsler, blant annet for å oppnå jevnere blodkonsentrasjon. Dette betyr at de ikke må knuses eller tygges. Mikstur: Skal tas med måleskje som fås på apoteket. Rist flasken godt før bruk for å forhindre at legemiddelet synker til bunns og forårsaker at du får for lav dose i begynnelsen og for høy dose mot slutten av flasken.

Hvor lang tid skal jeg ta dem?
Dette må du ta opp med din lege siden både virkningen og dosen varierer fra person til person. Det er mest vanlig å ta antidepressive medisiner like lenge som en ubehandlet depresjon ville ha vart, det vil si ca. et halvt år. Noen må ta dem lengre enkelte i flere år for å forebygge ny depresjon.

Hvor lang tid tar det før de virker mot depresjon og hvorfor varierer dosene?
Virkningen kommer gradvis og det tar vanligvis minst 2 uker før du merker forandring på sinnstemningen din og enda 2-4 uker før virkningen blir maksimal. Det kan bli nødvendig for legen å justere dosen slik at den passer for deg. Men dosene varierer fra person til person fordi vår evne til å ta opp og skille ut legemidlet varierer. Eldre mennesker trenger oftere mye lavere doser enn yngre. Av og til virker ikke legemidlet. Da kan et annet middel eller en kombinasjon av 2 antidepressive medisiner forsøkes. Antidepressive medisiner av eldre type kan være giftige hvis de brukes feil. Dette gjelder i mindre grad de nye.

FANT DU IKKE DET DU LETTE ETTER? SØK HER:

 
Hvordan merker jeg at de antidepressive medisinene/piller fungerer mot depresjon?
Ofte registrerer personene rundt deg forandringen før du merker dem selv. Gradvis vil du kunne føle deg mindre tung og initiativløs. Dette kan føre med seg uro og angst til å begynne med for følelsen av håpløshet kan samtidig være like sterk. Du kan bli svært trett og døsig av noen av de antidepressive medisinene, særlig de første 2 - 3 dager. Men så glir vanligvis trettheten over. De som er preget av angst, uro og søvnproblemer kan oppleve denne virkningen som positiv siden de faller enklere til ro og sover bedre. Andre oppfatter dette som en plagsom bivirkning
Etter ca. 2-3 uker merker de fleste at humøret bedrer seg. Selvmordstanker kan forsvinne og livet blir igjen verdt å leve uten depresjon. Men virkningen kommer gradvis for disse medisinene er ingen lykkepiller. Det er denne virkningen vi regner som den antidepressive virkningen.

Kan jeg bli avhengig av antidepressive medisiner?
Nei, men hvis du slutter brått med dem etter minst 8 ukers bruk kan du få noen milde tilvenningssymptomer. Disse er f.eks svimmelhet, kvalme, uro, svetting , hodepine, uvelhetsfølelse frysninger og søvnforstyrrelser.

htp angstmedisin Visste du at det finnes naturlig medisin for angst & depresjon som ikke finnes i Norge men som kan bestilles fra utlandet? 5-HTP finnes i all protein, slik at det vil hjelpe hvis du øker ditt proteininntak.
Klikk her for å bestille 5-HTP!

Kan jeg slutte brått med dem?
Det er ikke lurt å slutte brått selv om du føler deg bedre. Symptomene på depresjon kan komme tilbake hvis du stopper for tidlig.

Kan jeg legge på meg av dem?
Noen legger på seg av disse antidepressive medisinene. hvis du merker til slike problemer kontakt legen din.

Kan jeg drikke alkohol når jeg tar antidepressive medisiner?
Du kan med kombinasjon av alkohol bli enda trettere og dette kan redusere refleksene og reaksjonsevnen din ytterligere. Sammenblanding er derfor generelt uheldig.

Er det mat eller drikke jeg bør unngå?
Nei. Bortsett fra alkohol er det ingen fare med mat eller drikke.

Vil de innvirke på andre medisiner jeg tar?
Det er lite sansynlig for at du får problemer med legemiddler av eldre type, selv om du tar andre medisiner. Vær likevel nøye med å fortelle legen din om hvilke mediisner du tar.

Kan kvinner bruke medisin når de er gravide?
Her vil dose og graden av sykdom være avgjørende. Det har ikke vært rapportert forsterskader i de første 3 måneder av svangerskapet med tricykliske antidepressive medisiner (eldre type).Vanligvis anbefales kvinner å slutte gradvis med medisinene i de siste ukene før fødselen fordi det er rapportert bivirkninger på nyfødte barn. De nye middlene bør unngås fordi de er for lite undersøkt.

 

 
Kan kvinner ta p - piller samtidig?
Ja.

Må jeg ta blodprøver?
Det kan bli aktuelt å ta blodprøvber for å justere dosen din. Som regel er dette bare aktuelt i de første ukene av behandlingen.

Side |1| Side |2|