spiseforstyrrelser


  PSYKISKE LIDELSER


  + Depresjon
  + Bipolar lidelse
  + Schizofreni
  + Angst
  + Psykose
  + Tvangslidelse
  + Spiseforstyrrelser


  PSYKIATRI
MEDISINER


  + Angstdempende
  + Antidepressive
  + Antipsykotiske

  KONTAKT OSS

     Linker:
  + SiDetMedOrd.no
  + PsykiskHelse.no
  + MentalHelse.no
  + Nav.no
  + Helsedirektoratet.no


     Skrivebeskyttet innhold
       @  2010 - 2011
       - Psykiskelidelser.no

       Privacy Policy

 

    

  

 

 

Spiseforstyrrelser.
Les om spiseforstyrrelser her.

Ulike typer spiseforstyrrelser.

For å få en bestemt diagnose må en fylle spesielle kjenetegn og kriterier. Det som er gjengitt her baserer seg på internasjonale diagnosekriterier (DSM IV). Erfaringen viser at det noen ganger kan være vanskelig å stille en diagnose fordi mange lever i et grenseland mellom ulike typer spiseforstyrrelser. Man begynner f.eks med en type spiseforstyrrelse for senere å gli over til en annen. Problemene må tas på alvor selv om de diagnostiske kriteriene ikke passer helt.

Mange har en periode hvor de "roter med maten", men det går over etter en tid. I andre tilfeller hvor spiseforstyrrelser kanskje er et resultat av vonde og vanskelige opplevelser en ikke takler kan det ta lenger tid før en kommer ut av det. I tillegg avhenger bedring av hvilken type hjelp som er tilgjengelig og sist men ikke minst, egen motivasjon til å bli frisk.

Dersom en ikke søker hjelp er det fare for at problemene kan utvikle seg til en kronisk tilstand, med tap av arbeidsevne og livskvalitet. Spiseforstyrrelse kan være en dødelig sykdom. Hvert år dør flere unge av spiseforstyrrelser enn f.eks smittsom hjernehinnebetennelse.

Behandlingen er stort sett den samme for alle inntil vekten er normalisert, men må senere ta hensyn til at kvinner og menn møter forskjellige forventninger når de skal gjennoppta en normal tilværelse. Målet for behandlingen:

* Gjennopprette ernæringsmessig balanse i kroppen og etablere normale matvaner.
*Bygge opp et forsvar mot sosialt forventningspress.
*Utvikle sunne alternative løsninger på følelsesmessige problemer.

Medisinsk behandling:
Som en generell regel kan man si at dersom man gjenkjenner et eller flere av de karakteristiske kjennetegnene på spiseforstyrrelser bør en oppsøke lege. Dersom din vanlige lege ikke kan gi deg den hjelpen du trenger bør du forsøke andre. Når du ringer for å bestille legetime kan du spørre om vedkommende har erfaring med å behandle spiseforstyrrelser.

FANT DU IKKE DET DU LETTE ETTER? SØK HER:


I samtale med legen må en gi korrekte og utfyllende opplysninger som en er i stand til. Legens oppgave er først og fremst å utelukke at problemene skyldes andre typer fysiske eller psykiske lidelser. Dersom problemet har vart over tid bør legen også undersøke om det har oppstått skadevirkninger som ubalanse i kroppens saltbalanse, skader på spiserøret, eller andre indre organer. På bakgrunn av en nøye kartlegging av den enkeltes tilstand og behov skal legen foreslå et behandlingsopplegg. Ofte kan det være akutelt å rekke inn flere forskjellige behandlere.

Diettveiledning:
Angst for vektøkning og en stadig sviktende følelse av hvor mye mat man trenger er vanlige symptomer. Kostholdsveiledning eller en diettliste alene er ikke nok til å normalisere forholdet til maten, men kan være en god støtte i tillegg til annen behandling. Dersom legen ikke kan hjelpe kan de fleste sykehus sette på en diett som passer til hver enkelts behov. Det finnes også stadig flere privatpraktiserende ernæringsfysiologer som kan gi slik hjelp.

 

Samtaleterapi:
Trenger en hjelp til å akseptere seg selv og kroppen sin eller har problemer i forhold til andre personer som trenger hjelp til å løse kan en psykiater, psykolog eller sosionom være en nyttig samtalepartner.

Fysikalsk behandling:
Depresjoner, angst og minkende selvfølelse kan skape muskelspenninger som kan avhjelpes ved fysikalsk behandling. Mange mennesker med spiseforstyrrelser har dårlig kontakt med sin egen kropp. Ved de fleste fysikalske instituter kan de nå tilby såkalt psykomotorisk behandling som kan være en måte å bearbeide slike problemer på.

Side |1| Side |2|

 

 

 

  spiseforstyrrelser

  spiseforstyrrelser