PSYKISKE LIDELSER


  + Depresjon
  + Bipolar lidelse
  + Schizofreni
  + Angst
  + Psykose
  + Tvangslidelse

  + Spiseforstyrrelser

  PSYKIATRI
MEDISINER


  + Angstdempende
  + Antidepressive
  + Antipsykotiske

  KONTAKT OSS

     Linker:
  + SiDetMedOrd.no
  + PsykiskHelse.no
  + MentalHelse.no
  + Nav.no
  + Helsedirektoratet.no


     Skrivebeskyttet innhold
       @  2010 - 2011
       - Psykiskelidelser.no

       Privacy Policy

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORVIRRET PSYKOTISK TANKEGANG

Hverdagstankene som tillater oss å leve et normalt liv blir forvirrede og gir ikke skikkelig mening.Noen tror tilogmed at andre påvirker tankene deres eller at de kan påvirke andres tanker eller tilogmed at andre kan lese tankene deres.

Den greske filosofen Aristoteles sa en gang at det å tenke er å snakke med seg selv. Tankene er noe av det mst personlige vi har, men hvor kommer de fra? Dersom du sitter og tenker på noe og opplever at tankene plutselig "faller deg inn" eller at du etter en tid sitter og tenker på tid som du "ikke hadde tenkt at du skulle tenkte på". Hvor kommer disse tankene fra? Finnes det en slags produksjon av tanker som du ikke styrer eller som kommer fra en ukjent side av deg selv? Slike refleksjoner er helt naturlige å ha og har f.eks opptatt filosofer i mange hundre år. Når man ikke er spesielt stresset og føler seg trygg på seg selv sine egne følelser og har gode relasjoner til andre vil slike refleksjoner ikke føre til spesielle bekymringer eller problemer. Mèn, når fok blir svært stresset eller opplever at de ikke har kontroll over egne "jeg-grenser" kan de begynne å fundere på disse tingene. Noen stirrer på sine egne tanker og får en rar opplevelse at det ikke er dems egne. Andre opplever at de har tanker som de ikke vil eller "kan" tenke, det kan være ekle tanker eller forbudte tanke om seksuelle og voldelige ting som de ikke uten videre ønsker å tenke. Dersom man først begynner å få slike følelser rundt egen tenknin er veien kort til å tenke at ens egne tanker ikke er ens egne. Disse tankene kan man da oppleve komme fra Gud eller andre mennesker eller djevelen. Noen opplever at andre stjeler eller setter inn tanker og når slike opplevelser varer over tid, vil de ofte føre til etablering av systemer om vrangforestillinger som er med på å forklare de merkeligste opplevelsene. Disse tankeforstyrrelsene fører til at personen med psykose ofte får problemer med å snakke fornuftig,konsentrere seg følge medi en samtale eller huske ting. Alle tankene er rotet sammen. Noen mennesker kan bli opptatt av en tanke, og dermed utelukke andre, eller av små detaljer slik at ting ikke blir sett på som et hele.

FANT DU IKKE DET DU LETTE ETTER? SØK HER:

 

PSYKOTISKE VRANGFORESTILLINGER

Når mennesker opplever tankeforstyrrelser over tid, eller har en spesiell oppfattelse av seg selv eller omverden over tid, vil noen utvikle det vi kaller vrangforestillinger. Dette er ikke alltid feilaktige forestillinger om verden eller en selv, men mer "vridde" måter å forstå ting og hendelser på. Ofte har de en egen "logikk" som det kan være vanskelig å argumentere mot. Det viktigste kriteriet som må oppfylles for at vi skal kunne kalle andres menneskers idèer for vrangforestiller er at de fører til dårlig fungering i forhold til andre mennesker. I prinsippet må vi akseptere at mange mennesker har idèer om verden som vi ikke forstår, men i det øyeblikket slike forestillinger fører til at man ikke orker å være sammen med andre, ikke makter å gå på jobb eller fungere i familien, kommer i krangel elle rkonflikter med andre osv. da har psykiatrien et ansvar for å hjelpe.

depresjon

Visste du at Niacin hevdes å kunne kurere
schizofreni og psykose? B-vitaminer lagres ikke i kroppen, men skilles ut gjennom urin og svette. Daglig tilførsel gjennom kosten er derfor spesielt viktig.

KLIKK HER FOR Å BESTILLE NIACIN
(B 3 vitamin) i store doser!

En vrangforestilling er en vridd oppfatning hos en person som ikke er felles for andre med samme kulturelle bakgrunn. Personen er så overbevist om sin vrangforestilling at de mest logiske motargumentene er nyttesløse. F.eks kan måten bilene er parkert på utenfor huset overbevise vedkommende om at han blir overvåket av CIA,, en person kan sitte på toget og se en annen personnen brette sammen en avis - hun vil plutselig og med total overbesning tro at det er et tegn på at hun er valgt ut til å føde en ny Kristus. Vi ser at personen det gjelder mistolker hendelser i omgivelsene og tror at det har noe med han eller henne å gjøre. Det beste eksempelet er kanskje når folk tror de er omtalt på TV, det som skjer på skjermen har noe spesielt med akuratt dem å gjøre.

PSYKOTISKE VRANGFORESTILLER 
FOREKOMMER I FLERE FORMER

Paranoid vrangforestilling - En oppfatning av at man blir overvåket og utvalgt av en skadelig årsak.

 

Storhetsidèer - Tro på at man har spesielle evner, at man f.eks er en viktig religiøs leder, politiker eller vitenskapsmann.

Depressive vrangforestillinger - tro på at man er ksyldig i en forferdelig forbrytelse eller ansvarlig for grusomme hendelser i verden.

Psykotiske vrangforestillinger kan føre til bisarr oppførsel. en som helt alvorlig tror at han blir overvåket av fremmede kan sitte opp ehele natten og bli svært hemmelighetsfull. En annen kan være overbevist om at hun har fått et kall fra Gud til å lede menneskene inn i det utvalgte land og kan dermed stoppe forbipasserende for å rekruttere dem til Sandefjord. Dette kan innebære stor risiko for henne. For noen mennesker kan vrangforestillinger være ganske harmløse og til og med en kilde til trøst. For andre kan de være alvorlige og skape farlige situasjoner. En som f.eks føler seg konstant straffet kan få selvmordstanker.

Side |1| Side |2| Side |3| Side |4|

 

 

 

  psykiske lidelser, psykiske sykdommer, psykiatriske medisiner

  psykisk lidelse

  psykiske lidelser

  psykiske lidelser

  psykisk lidelse