PSYKISKE LIDELSER


  + Depresjon
  + Bipolar lidelse
  + Schizofreni
  + Angst
  + Psykose
  + Tvangslidelse

  + Spiseforstyrrelser

  PSYKIATRI
MEDISINER


  + Angstdempende
  + Antidepressive
  + Antipsykotiske

  KONTAKT OSS

     Linker:
  + SiDetMedOrd.no
  + PsykiskHelse.no
  + MentalHelse.no
  + Nav.no
  + Helsedirektoratet.no


     Skrivebeskyttet innhold
       @  2010 - 2011
       - Psykiskelidelser.no

       Privacy Policy

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYKOSE ER MANGE FORSKJELLIGE TING

Symptomene varierer sterkt, og de kan til og med oppleves forskjellig fra en episode til en annen. Symptomene påvirkes forskjellig av medisinering. Symptomene reduseres i varierende grad med behandling og mellom episoder. Psykose kan føre til forandring i følelser, humør og tankegang og kan gi unormale idèer som ofte gjør det vanskelig å forstå personens følelser. Begrepet psykose dekker en rekke beslektede sykdommer (schizofreni, bipolar lidelse og andre). 

For å forstå hvordan psykiske lidelser oppstår og utvikler seg, er det greit å vite litt om hvordan menneskets psykologiske mekanismer oppstår.Alle mennesker er fra naturens side utstyrt med visse arvelige egenskaper, det vi til vanlig kaller evner og annlegg. Når vi fødes inn i verden, vil disse evnene og annleggene, i samspill med det miljøet vi vokser opp i, forme oss som mennesker og tilsammen bevirke at vi blir de helt spesielle enkeltindividene vi senere fremstår som. Det er umulig å skille definitivt hva som er arvelig betinget og hva som er miljøbetingede egenskaper. Når et nyfødt barn bruker sansene sine og opplever verden omkring, vil det ikke ha evnen til å skille mellom seg selv og omgivelsene: Alt "flyter" og barnet opplever ingen grenser mellom seg og miljøet okring: "Jeg er verden og verden er meg." Alt dreier seg om å oppnå velvære og babyen er glad hvis han er tørr og lei seg hvis han er våt, glad hvis han er mett og lei seg hvis han er sulten osv. Vi kan forestille oss at barnet på dette stadium har en slags enten-eller-opplevelse. Enten står det bra til eller motsatt, bare elendighet. Etter som barnet vokser til får det en følelse av å være atskilt fra omgivelsene. Iløpet av de første leveårene vil det gradvis oppstå en bevissthet hos barnet om at det er noe eget, at jeg er meg og dere er dere. Opplevelsen av omverden blir mer nyansert og gradvis utvikles det vi kaller for psykologiske mestringsmekanismer (også kalt for forsvarsmekanismer eller motstandsmekanismer). Dette er de psykologiske kvalitetene vi trenger for å leve og videreutvikle oss i en skiftende verden. Som ganske små vil verden fremstå som vond eller god og våre psykologiske mestringsmekanismer vil være tilsvarende, slik at vi oftest betrakter verden fra en enten-eller synsvinkel. De faglige begrepene for dette er benektning og splitting. Det siste betyr enkelt sagt at vi deler verden i enten godt eller ondt.

FANT DU IKKE DET DU LETTE ETTER? SØK HER:

 

Etter som årene går vokser vi i modenhet også psykologisk sett. Våre psykologiske mestringsmekanismer blir også voksne. I stedet for å oppleve verden som enten god eller ond ser vi at bildet blir mer nyansert. Vi får også evnen til å fortrenge ting. Dette er helt nødvendig for å overleve som psykologiske vesener, da vi selvsagt ikke kan gå rundt og huske alt vi har opplevd til enhver tid. Vi får på en måte evnen til å sortere ut vesentlig og uvesentlig, samt å se at verden rundt oss er mer nyansert en hva vi opplevde som små barn.I ungdomstiden utfordres denne evnen til å skille mellom "meg" og "omgivelsene" og vi ser at dette kan være en svært vanskelig tid for mange. Gjengmentalitet, mobbeopplevelser osv. setter vårt psykologiske forsvar på prøve. Forhåpentligvis kommer vi oss vel gjennom denne vanskelige fasen og når vi så er 20år vil personligheten være noenlunde utformet.

Dersom følelsene overmanner oss helt og vi blir forvirret vil vi være i grenseområdet til å utvikle en psykose eller forvirringstilstand. Våre psykologiske mestringsmekanismer er da overbelastet og utsatt for for store påkjenninger til at vi klarer å takle dem. Den enedelige forvirringstilstand, eller psykosen, innebærer at akuratt dine psykologiske mestringsmekanismer har møtt påkjenninger som har vært for store for dem. Det stresset vi utsettes for i våre liv vil være svært forskjellig. Hvordan vi reagerer på ulik stress vil også være forskjellig, ut fra hvordan vi er utformet som mennesker. Vi snakker da om individspesifikt stress.

depresjon

Visste du at Niacin hevdes å kunne kurere
schizofreni og psykose? B-vitaminer lagres ikke i kroppen, men skilles ut gjennom urin og svette. Daglig tilførsel gjennom kosten er derfor spesielt viktig.

KLIKK HER FOR Å BESTILLE NIACIN
(B 3 vitamin) i store doser!

HVA ER SYMPTOMENE FOR PSYKOSE?

Et symptom er en merkbar forandring som viser at vi ikke er friske. Det er ikke alltid lett for en person med psykotisk lidelse å gjenkjenne symptomene. Det skyldes at hjernen, som burde oppdage dem, er den delen av kroppen som faktisk er rammet!

("Han gjør så rare ting, noen ganger skjønner jeg ikke hva som foregår inni hodet hans..")

Kjernesymptomet ved psykose kan beskrives som en gradvis manglende evne til å skille mellom seg selv og omverden. Det psykologiske forsvaret bryter sammen og vi blir usikre på hvem vi er og hva omgivelsene er. Forå fungere optimalt er alle mennesker avhengige av p være trygge på hvem de er. under press (det vi kaller "opplevd stress" kan denne evnen (selvoppfatningen) brytes ned og vi kan bli lettere eller mer alvorlig forvirret. Utifra dette kan vi forklare alle de andre symptomene på en logisk måte: Med økende opplevd stress brytes det psykologiske forsvaret, våre vanlige psykologiske mekanismer sammen.

 


Vanlige symptomer på psykose: forvirret tankegang, vrangforestillinger, hallusinasjoner, liten motivasjon, forandringer i følelsene.

I tillegg har pasienten andre symptomer som angst, depresjon trøtthet etc. som er symptomer vi alle kjenner når vi sliter med psykiske problemer. Og vi må ikke glemme at den viktigste følelsen og opplevelsen er lidelsen, smerten og fortvilelsen. Og husk: Symptomene utvikler seg alltid gradvis, hos noen fortere enn andre..

Side |1| Side |2| Side |3| Side |4|

  psykiske lidelser, psykiske sykdommer, psykiatriske medisiner

  psykisk lidelse

  psykiske lidelser

  psykiske lidelser

  psykisk lidelse