rthomolekylær medisin, orthomolekylær, Vitamin behandling, vitaminer, behandling med vitaminer


  PSYKISKE LIDELSER


  + Depresjon
  + Bipolar lidelse
  + Schizofreni
  + Angst
  + Psykose
  + Tvangslidelse

  + Spiseforstyrrelser

  PSYKIATRI
MEDISINER


  + Angstdempende
  + Antidepressive
  + Antipsykotiske

  KONTAKT OSS

     Linker:
  + SiDetMedOrd.no
  + PsykiskHelse.no
  + MentalHelse.no
  + Nav.no
  + Helsedirektoratet.no


     Skrivebeskyttet innhold
       @  2010 - 2011
       - Psykiskelidelser.no

       Privacy Policy

 

    vitaminer, behandling med vitaminer

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orthomolekylær medisin. (Vitamin behandling/behandling med vitaminer)

I flere land vokser det fram grupper som velger å behandler med stoffer (behandling med vitamer) som kroppen er bygd opp av; vitaminer, mineraler, fettsyrer og aminosyrer. For mer enn 50 år siden ble de første dobbeltblind forsøkene gjennomført i Canada av dr Abram Hoffer og dr. Humphrey Osmond med vitamin B3 og vitamin C i behandlingen av schizofreni. De fant at behandling med megadoser av disse vitaminene hadde god effekt. 90 % av pasientene som fikk denne behandlingen på et tidlig stadium, ble bra. 60% av de som hadde vært syke og brukt medisiner i over 5 år ble også bra/bedre men behøvde lengre behandlingstid.
Med "bra" menes:

- fri for symptomene
-fungerer bra sammen med familie og i samfunn
-de gjør de ting de ønsket å gjøre før de ble syke,
-de er i de fleste tilfeller i jobb og betaler sin skatt!

behandling med vitaminer Visste du at det finnes naturlig medisin for angst & depresjon som ikke finnes i Norge men som kan bestilles fra utlandet?5-HTP finnes i all protein, slik at det vil hjelpe hvis du øker ditt proteininntak. Klikk her for å bestille 5-HTP!

Nobelprisvinneren Linus Pauling -som mottok to Nobelpriser- ble begeistret da han leste om denne megavitamindosebehandlingen (behandling med vitaminer). Han kalte den orthomolekylær medisin. (fra gresk: ortho= rett/riktig). Han hadde siden nær kontakt med Dr Hoffer. Det har blitt vist ved forskning både i innland og utland at intoleranse overfor gluten og/eller casein kan gi psykiske symptomer.Skolemedisinen tester på cøliaki, men det er skepsis når det gjelder matintoleranse.En kan få testet intoleranse overfor gluten , casein og flere andre matvarer ved noen laboratorier i Norge. Dr Hoffer oppdaget ved hjelp av papirkromatografi et lilla punkt når han testet LSD påvirkede pasienter.Det samme fant man også hos ubehandlede schizofrene pasienter.Det ble kalt Mauve factor. Senere fant Carl C. Pfeiffer at mauve factor tilsvarte det som utgjordes av kryptopyrroler. Disse kryptopyrrolene binder Zink og B6 slik at det blir mangel på disse stoffene.

Dette har senere senere blitt undersøkt nærmere og funnet (Woody McGinnis) at dette er pyrroler som assosieres til schizofreni, autisme og ADHD, og oppfattes idag som markør for forhøyet oxidativt stress. Pfeiffer delte opp schizofreni i ulike biokjemiske undergrupper hvor de viktigste er:

1) Histadelia (forhøya histaminkons. i blodet)
2) Histapenia (Nedsatt histaminkons. i blodet)
3) Pyrroluri (pyrroler i urin)
4) Inroleranser, f.eks mot gluten og kasein
5) Tungmetallforgiftning ( kopper, kvikksølv et

På dette informasjonsskrivet er det umulig å gå i detaljer, men jeg nevner litt om hovedgruppene, hva en hyppigst finner ved:

BIOKJEMI VED HISTAPENIA
NEDSATT BLODHISTAMIN
FORHØYA SERUM KOPPER
OVERMETYLLERING
HØY VERDI AV ADRENALIN.
Paranoid schizofreni en den hyppigste psykiatriske diagnose i alvorlig histapeni.

Symptomer ved Histapenia i forbindelse med psykiske lidelse:.
HØRSELS HALUSINASJONER
PARANOIDITET
HØY URO /ANGST
RELIGIØSITET-GRANDIOSITET
DEPRESJON
Vil reagere negativt til SSRI-medisiner -"lykkepillen") OBS!

BIOKJEMI VED HISTADELIA
Forhøya blod histamin
Forhøya absolutt basofile
Undermetyllering
Lav ceruloplasmin.

depresjon

Visste du at Niacin hevdes å kunne kurere
schizofreni og psykose? B-vitaminer lagres ikke i kroppen, men skilles ut gjennom urin og svette. Daglig tilførsel gjennom kosten er derfor spesielt viktig.

KLIKK HER FOR Å BESTILLE NIACIN
(B 3 vitamin) i store doser!

HISTADELIA (UNDERMETYLLERING
CA 20% AV PSYKOTISKE PASIENTER
SCHIOAFFEKTIVE DIAGNOSER ER VANLIGE
DEPRESJON ER ET DOMINANT SYMPTOM I BIPOLAR HISTADELI

BIOKJEMI VED PYLORURI-PSYKOSE.
FUNN AV PYRROLER I URIN
ALVORLIG B-6 MANGEL
ALVORLIG SINK MANGEL
LAV ARACHIDONSYRENIVÅ (AA)

Pyroluripsykose
SLÅR UT I FORBINDELSE MED ALVORLIG STRESS.
BLANDA PSYKOTISKE SYMPTOMER
EKSTREM URO
SOSIAL ISOLASJON
INTOLERANSE OVERFOR STRESS.
ALVORLIGE HUMØRSVINGNINGER.

Pfeiffer treatment center i USA har en stor database og har samlet informasjon over mange år. De "skreddersyr" behandlingen etter prøvesvarene. Vi har laboratorium i Norge som samarbeider med Pfeiffer centeret. Noen prøver sendes dit og vi kan få veiledning derfra.

Det som må ligge i bunnen er et sunt kosthold. Tilskudd av vitaminer kan ikke erstatte kostholdet.Men det er mange grunner til at det vi spiser ikke er optimalt.Noen mennesker vil alltid ha et økt behov for tilskudd, anten fordi en nedbryter stoffene raskere eller at opptaket i kroppen er dårligere.

Nå må det samtidig sies at utøverene av Orthomolekylær medisin først begynner med å ballansere biokjemien.Når effekten av denne behandlingen begynner å vise seg, er pasienten mer istand til å endre negative vaner, som røking, kaffedrikking, alkoholbruk, høyt sukkerforbruk og vil lykkes mer med å endre sitt kosthold.

Et punkt til som må nevnes og som er viktig i samarbeidet med fastlegene og/eller psykiatere. Etter en tids behandling må dosen av de medikamentene pasienten står på justeres.Det kan lett oppfattes som en forverring og så blir doseringen økt, mens det motsatte er det som må gjøres. Men nedtrapping av medikamenter må skje langsomt. Ikke alle kan slutte med medikamenter, men en reduksjon er også til stor hjelp når det gjelder bivirkninger.

Les andre artikler som er psykisk helse relaterte nedenfor:

Psykisk helse & arbeid.
"..arbeidsgivere er mer tilbakeholdne på å dele ut arbeid til psykisk syke. Av den grunn holder mange tilbake informasjon.."

Les artikkelen
Psykisk syke & tobakk.
"De med psykiske lidelser røyker også mer sigaretter per dag enn andre røykere og er mer villige til å røyke tobakk helt ned til filteret.
"
Les artikkelen
       
Hasj & psykose/schizofreni.
"Å røyke bare en "joint" øker sjansene for schizofreni med mer enn 40%, rapporterer Daily Mail. Røyking tidlig i livet gir en økt risiko..
"
Les artikkelen
Alkohol & depresjon.
"Det har blitt bevist at alkohol fører til depresjon. Depresjon er en tilstand av pressende følelser som håpløshet, tristhet, ulykkelighet med en negativ måte å se livet på.
"
Les artikkelen

  rthomolekylær medisin, orthomolekylær

  rthomolekylær medisin, orthomolekylær

  psykiske lidelser

  psykiske lidelser

  psykisk lidelse