PSYKISKE LIDELSER


  + Depresjon
  + Bipolar lidelse
  + Schizofreni
  + Angst
  + Psykose
  + Tvangslidelse

  + Spiseforstyrrelser

  PSYKIATRI
MEDISINER


  + Angstdempende
  + Antidepressive
  + Antipsykotiske

  KONTAKT OSS

     Linker:
  + SiDetMedOrd.no
  + PsykiskHelse.no
  + MentalHelse.no
  + Nav.no
  + Helsedirektoratet.no


     Skrivebeskyttet innhold
       @  2010 - 2011
       - Psykiskelidelser.no

       Privacy Policy

 

    

  

 

 

 

 

Utredning og behandlingsnivåer.

Alle personer som virker deprimerte over noen tid bør undersøkes av sin vanlige lege. Legen bør også foreta en grundig kroppslig undersøkelse fordi det finnes kroppslige sykdommer som kan gi depresjon. Noen legemidler kan også gi depresjon (som f.eks p-piller og noen blodtrykksmidler.)

depresjon mediisn Visste du at det finnes naturlig medisin for angst & depresjon som ikke finnes i Norge men som kan bestilles fra utlandet? 5-HTP finnes i all protein, slik at det vil hjelpe hvis du øker ditt proteininntak. Klikk her for å bestille 5-HTP!

Hvis spesiealhelsetjenesten ikke får bukt ned depresjonen eller hvis depresjonen er svært alvorlig og pasienten har høy selvmordsfare kan innleggelse i psykiatrisk akuttavdeling bli nødvendig.

Behandlingsprinsipper.

Det er tre hovedprinsipper i depresjonsbehandlingen:

* Få den nåværende depresjonen til å gå over fortest mulig.
* Hindre at nye depresjoner utvikler seg, som vil si å bedre sårbarheten for depresjon som pasienten har og som er en risikofaktor med tanke på fremtiden.
* Hindre at tilbakevendende depresjoner fortsetter å komme igjen ved å gi forebyggende behandling.

Samtalebehandling.

I behandlingen av depresjoner inngår alltid samtaler med pasienten og de nærmeste. Her prøver man å snakke gjennom de påkjenningene som ledet til depresjonen og om hvordan man kan innrette livet annerledes for å ikke bli deprimert igjen. Man prøver økende men gradvis pasienten til å klare oppgaver og forpliktelser etter hvert som depresjonen bedrer seg.En bestemt type samtalebehandling, kognitiv terapi, har vist seg å ha god effekt ved milde og moderate depresjoner. Slike samtaler fokuserer på den depressives negative oppfatning av seg selv , andre og fremtiden og foregår en gang i uken over tre fire måneder.Samtalebehandling ellers ved depresjoner rettser seg dels mot de depressive symptomene og de utløsende forhold for den nåværende depresjon. Dels retter samtalene seg mot bearbeidelse ved den underliggende psykologiske sårbarhet.

 

Om antidepressive medisiner.

Du blir ikke avhengig av antidepressive medisiner. Medisinen tas i minst 6 måneder etter at det er kommet klar bedring og trappes langsomt ned. Ikke reduser eller slutt med medisinen uten å ha snakket med lege. Vær forsiktig med å kombinere alkohol og antidepressive medisiner. Les mer om antidepressive medisiner her.

Side |1| Side |2| Side |3|