tobakk, røyking, tobakkrøyking


  PSYKISKE LIDELSER


  + Depresjon
  + Bipolar lidelse
  + Schizofreni
  + Angst
  + Psykose
  + Tvangslidelse

  + Spiseforstyrrelser

  PSYKIATRI
MEDISINER


  + Angstdempende
  + Antidepressive
  + Antipsykotiske

  KONTAKT OSS

     Linker:
  + SiDetMedOrd.no
  + PsykiskHelse.no
  + MentalHelse.no
  + Nav.no
  + Helsedirektoratet.no


     Skrivebeskyttet innhold
       @  2010 - 2011
       - Psykiskelidelser.no

       Privacy Policy

 

    

  

 

 

 

Tobakksrøyking og psykisk syke.

Av de som røyker tobakk er gruppen høyest blant de som også har psykiske lidelser, det er også den gruppen av tobakksrøykere som røyker flest sigaretter og som har størst problemer med å slutte, ifølge Washington Posts Steven A. Schroeder, direktør av Smoking Cessation Leadership Center.

Forskerne avslører også at et tobakksfirma bevisst har henvendt seg til psykisk svake. Sammenhengen mellom røyking og angst og depresjon er sterkest blant kvinner og yngre personer. Det viser en samarbeidsstudie mellom Folkehelseinstituttet, Universitetet i Bergen og King´s College i London. Tre av fire røykere, som er klar over helserisikoen forbundet med tobakk, ønsker å slutte. Noen type antidepressiva kan hjelpe med å få en til å slutte å røyke. Mange føler at tobakk hjelper de med å stresse ned i det øyeblikket de føler seg stresset og fordi det er en metode til at de klarer å håndtere sine problemer bedre. På langsikt derimot vil dårlig kondis resultere til en værre tilstand av angst.tobakk, røyking, tobakkrøyking

I USA er mellom 50% - 80% av alle mennesker med psykiske lidelser tobakksrøykere, der 20% av den generelle befolkningen er tobakksrøykere. De med psykiske lidelser røyker også mer sigaretter per dag enn andre røykere og er mer villige til å røyke tobakk helt ned til filteret. Det betyr at 44% av alle sigaretter solgt i USA blir solgt til psykisk syke. På noen psykiatriske avdelinger i Norge gis det gratis tobakk til pasienter. Mange mener også at psykiske lidelser fører til milde psykiske lidelser som angst og depresjon og i noen tilfeller mer alvorlige. De som slutter med tobakk føler økt selvtillit og velvære, noe som er atypiske tilstander som man finner hode som sliter med angst og depresjon. Noen hevder at psykotiske pasienter, ved å kutte ut tobakksrøyking, kan redusere sine doser av antipsykotiske medisiner.

 


Den høye andelen av tobakkbruk av de psykisk syke bidrar til å senke levealderen , psykisk syke dør gj. 25 år før den generelle befolkningen. Rådfør deg med din fastlege om du røyker tobakk om hvordan du kan slutte. Å bestemme seg mentalt er viktig, så forbered deg på det med tankene dine og bruk gjerne hjelpemiddler som f.eks denne boken: Endelig ikke-røyker!, av Allen Carr; som har hatt stor sukses med å få tobakksrøykere til å slutte. Klikk her for å bestille. Røyketelefonens nummer er 80 400 85.

depresjon

Visste du at Niacin hevdes å kunne kurere
schizofreni og psykose? B-vitaminer lagres ikke i kroppen, men skilles ut gjennom urin og svette. Daglig tilførsel gjennom kosten er derfor spesielt viktig.

KLIKK HER FOR Å BESTILLE NIACIN
(B 3 vitamin) i store doser!

Les andre artikler som er psykisk helse relaterte nedenfor:

Psykisk helse & arbeid.
"..arbeidsgivere er mer tilbakeholdne på å dele ut arbeid til psykisk syke. Av den grunn holder mange tilbake informasjon.."

Les artikkelen
Orthomolekylær medisin.
"De fant at behandling med megadoser hadde god effekt. 90 % av pasientene ble bra."
Les artikkelen
       
Hasj & psykose/schizofreni.
"Å røyke bare en "joint" øker sjansene for schizofreni med mer enn 40%, rapporterer Daily Mail. Røyking tidlig i livet gir en økt risiko..
"
Les artikkelen
Alkohol & depresjon.
"Det har blitt bevist at alkohol fører til depresjon. Depresjon er en tilstand av pressende følelser som håpløshet, tristhet, ulykkelighet med en negativ måte å se livet på.
"
Les artikkelen

 

 

 

  tobakk, røyking, tobakkrøyking