antipsykotiske medisiner, antipsykotika


  PSYKISKE LIDELSER


  + Depresjon
  + Bipolar lidelse
  + Schizofreni
  + Angst
  + Psykose
  + Tvangslidelse

  + Spiseforstyrrelser

  PSYKIATRI
MEDISINER


  + Angstdempende
  + Antidepressive
  + Antipsykotiske

  KONTAKT OSS

     Linker:
  + SiDetMedOrd.no
  + PsykiskHelse.no
  + MentalHelse.no
  + Nav.no
  + Helsedirektoratet.no


     Skrivebeskyttet innhold
       @  2010 - 2011
       - Psykiskelidelser.no

       Privacy Policy

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor lang tid skal jeg ta dem?
Dette må du ta opp med legen siden både virkningen og dosen varierer fra person til person. Noen må ta dem i måneder og kanskje år. Antipsykotiske medisiner helbreder ikke, men kan fjerne symptomene ved lidelsen din så lenge du brukeer medisinen.De kan derimot forebygge tilbakefall av ny sykdom og holde deg sykdomsfri.

Hvor lang tid tar det før de virker og hvorfor varierer dosene?
Virkningen kommer gradvis og det tar vanligvis minst 2 uker før du merker forandring på sinnsstemningen din og enda 2-4 uker før virkningen blir maksimal. Vi skiller gjerne mellom akutt og forebyggende behandling. Dosen du får i akutt sykdomsfase er gjerne høyere enn i forebyggende og vedlikeholdsbehandling. Antipsykotiske medisiner er ikke giftige hvis de brukes som foreskrevne av legen. Men dosen varierer fra person til person fordi vår evne til å ta opp og skille ut legemidler varierer.

Hvordan merker jeg at de virker?
Ofte registrerer personene rundt deg forandringene før du merker dem selv. Etterhvert vil du antageligvis føle deg roligere og være mindre redd. Du vil f.eks kunne merke at det blir lettere å konsentrere seg, tenke sammenhengende og snakke med andre. Dette kan gjøre det enklere å gjennoptahusarbeid, jobb eller skole. Sinne og fortvilelse kan bli svakere og kanskje forsvinne helt. Det går kanskje lengre tid mellom hver gang du hører stemmer eller du føler deg mindre forfulgt og styrt av andre. Energi, initiativ og lysten til å gjøre ting vender tilbake. Du faller lettere i ro, uten å falle til søvn. Søvnkvaliteten bedrer seg gjerne også på sikt. Ved oppstart av behandlingen kan du bli trett, stiv og initiativløs med økt sovetrang. Denne virkningen er gjerne sterkest i begynnelsen av behandlingen og avtar etterhvert. Lavdosepreparatene gir generelt mindre tretthet enn høydosepreparatene.

FANT DU IKKE DET DU LETTE ETTER? SØK HER:

 
Kan jeg bli avhengig av antipsykotiske medisiner?
Nei. Det er ingen tilvendigngsfare ved bruk . Men hvis du slutter brått med dem etter å ha brukt dem i 8 uker eller mer kan du få noen milde men ubehagelige tilbaketrekkningssymptomer. Disse er f.eks svimmelhet, kvalme, svetting, uro, hodepine, uvelhetsfølelse, frysninger og søvnforstyrrelser.

Hva gjør jeg hvis jeg glemmer å ta medisiner?
Start opp igjen med en gang du husker det og fortsett som før. Hvis du tar en dose morgen og kveld og f.eks glemmer morgendosen kan du gjerne ta begge dosene om kvleden slik at du får den døgndosen du skal ha. Men ikk eprøv å ta igjen det forsømte hvis du har glemt to eller flere doser for da kan du få økte bivirkninger. Hvis du synes det er vanskelig å huske dosen spør farmasøyten på apoteket, legen eller sykepleieren om det.

depresjon

Visste du at Niacin hevdes å kunne kurere
schizofreni og psykose? B-vitaminer lagres ikke i kroppen, men skilles ut gjennom urin og svette. Daglig tilførsel gjennom kosten er derfor spesielt viktig.

KLIKK HER FOR Å BESTILLE NIACIN
(B 3 vitamin) i store doser!

Hvilke bivirkninger kan jeg risikere å få?
Mange opplever ingen eller få bivirkninger av disse antipsykotiske medisinene. Men for noen har denne gruppen legemiddler ufarlige men til dels plagsomme bivirkninger som ofte henger sammen med høy dose. Tretthet er vanligst. Blir trettheten for plagsom kan du ta hele dosen om kvelden. Kribling og uro i hender og føtter og uklar tale kan forekomme. Men viktigst er kanskje en svekket evne til følelsesmessig opplevelse, samtidig som du kan kjenne deg "stiv og låst" og få en trippende gange. Langvarig behandling og eller store doser kan gi rykninger i ansikts og tungemuskulaturen noe som kan bedres ved å redusere dosen. Legen kan forordne en gruppe legemiddler (antiparkinsonmidler) for å forminske disse bivirkningene. Antiparkinsonmidler skal bare brukes en kort periode.

De atypiske antipsykotiske medisinene (Clozapin, Leponex, Serdolect, Seroquel, Solian, Zeldox og Zyprexa) tåles bedre og har mindre tendens til å gi bivirkninger og rykninger.Til gjengjeld kan noena v de atypiske antipsykotiske medisinene gi økt apetitt med større eller mindre vektøkning til følge. Dette gjelder spesielt Clozapin, Leponex og Zyprexa.

Kan jeg kjøre bil med dem?
Ja, selv om de gir trøtthet så vil det vta etter hvert.

Kan jeg legge på meg av antipsykotiske medisiner?
Noen legger på seg av antipsykotiske medisiner. Vektøkning er sett spesielt hos høydosepreparater samt Clozapin, Leponex og Zyprexa. Hvis du merker slike problemer ta det opp med legen neste gang.

Kan jeg drikke alkohol når jeg tar antipsykotiske medisiner?
Ved kombinasjon av alkohol og antipsykoitske medisiner kan du bli enda mer trett og dette kan nedsette dine funksjoner refleksene og reaksjonsevnene dine betydelig. Sammenblanding er derfor generelt uheldig.

Er det mat eller drikke jeg bør unngå?
Høyt sigarettforbruk og store doser kaffe (f.eks 10-20 sigaretter + 10-20 kopper daglig) har vist å redusere virkningen av lavdosepreparatene i den grad at justering av dosene kan bli nødvendig.

 


Vil det innvirke på andre medisiner jeg tar?
Det er lite sansnynlig at du vil få problemer selv om du tar andre medisiner. Vær likevel nøye med å informere din lege om alle medisinene du tar.

Kan kvinner bruke medisinen når de er gravide?
Her vil dosen og graden av sykdommen være avgjørende. Hvorvidt du bør bruke antipsykotiske medisiner når du er gravid må du drøfte nøye med din lege.

Kan kvinner ta p-piller samtidig?
Ja.

Kan kvinner amme med antipsykotiske medisiner?
Dette avhenger av sykodmmens grad og varighet. Noe legemiddel går over i morsmelk. Derfor fraråder vi vanligvis amming ved antipsykotiske doser. Ved langvarig sykdom kan det likevel være aktuelt å amme.

Må jeg ta blodprøver?
Det kan bli aktuelt å ta blodprøver for å justere dosen din. Blodprøve tas oftest på morgenen før morgendosen. Som regel er dette bare aktuelt i de første ukene ved behandlingen.

Side |1| Side |2|

 

  antipsykotiske medisiner, antipsykotika

  antipsykotiske medisiner, antipsykotika