antidepressive medisiner, lykkepiller, antidepressiva, antidepressive


  PSYKISKE LIDELSER


  + Depresjon
  + Bipolar lidelse
  + Schizofreni
  + Angst
  + Psykose
  + Tvangslidelse

  + Spiseforstyrrelser

  PSYKIATRI
MEDISINER


  + Angstdempende
  + Antidepressive
  + Antipsykotiske

  KONTAKT OSS

     Linker:
  + SiDetMedOrd.no
  + PsykiskHelse.no
  + MentalHelse.no
  + Nav.no
  + Helsedirektoratet.no


     Skrivebeskyttet innhold
       @  2010 - 2011
       - Psykiskelidelser.no

       Privacy Policy

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om antidepressive medisiner/antidepressiva. Om medisiner for depresjon.
Informasjon om antidepressive medisiner. Sliter du med depresjon? Les om depresjon og medisinering her. Føler du deg deppa? Deprimert? Du kan lide av en depresjon, les nedenfor informasjon om medisiner mot depresjon.

Antidepressive medisiner/Antidepressiva/Medisiner for depresjon
Hva heter de antidepressive medisinene/antidepressiva og
hva er de virksomme stoffene som kurerer depresjon?

PREPARAT VIRKESTOFF LEGEMIDDELFORM TYPE
Anafranil Klomipramin Tabletter Eldre
Klomipramin Klomipramin Tabletter Eldre
Noritren Norttriptylin Tabletter Eldre
Sarotex Amitriptylin Tabletter,sprøyte Eldre
Sarotex Retard Amitriptylin Depotkapsler Eldre
Sertofren Desipramin Mikstur/Tabletter Eldre
Sinequan Doxepin Kapsler Eldre
Surmontil Trimipramin Mikstur, tabletter Eldre
Tofranil Imipramin Tabletter Eldre
Tryptizol Amitriptylin Tabletter Eldre
Aurorix Moklobemid Tabletter Ny
Cipramil Citalopram Tabletter Ny
Efexor Venlafaxin Tabletter Ny
Fevarin Fluvoxamin Enterotabletter Ny
Fontex Fluoxetin Tabletter Ny
Nefadar Nefazodon Tabletter Ny
Seroxat Paroxetin Tabletter Ny
Tolvon Mianserin Tabletter Ny
Zoloft Sertralin Tabletter Ny

depresjon Visste du at det finnes naturlig medisin for angst & depresjon som ikke finnes i Norge men som kan bestilles fra utlandet? 5-HTP finnes i all protein, slik at det vil hjelpe hvis du øker ditt proteininntak.
Klikk her for å bestille 5-HTP!

Det er vanlig å dele dem i 2 hovedgrupper, eldre typer som også kalles tricykliske antidepressive medisiner og ny type. De nye varierer mer i virkemåte som de eldre, men har færre bivirkninger. Av denne grunn foretrekkes de til eldre personer, spesielt hvis de samtidig lider av hjertesykdom.

ELDRE TYPE NY TYPE
Svært effektive Like effektive som eldre typer
Kan gi sterke bivirkninger Gir svakere bivirkninger
Giftige for hjertet i store doser Lite giftig for hjertet i store doser
Noen gir tretthet/andre ikke Noen gir tretthet/andre ikke

Hva brukes antidepressive medisiner/piller for?
De brukes for å bedre sinnstilstanden hos personer som føler seg alvorlig nedtrykt og deprimert, som lider av depresjon. De brukes også for å dempe angst og spenningstilstander, f.eks panikkangst. Forsøksvis brukes de mot tvangshandlinger, som f.eks overdreven vasking og ved spiseforstyrrelser. I mindre doser brukes enkelte av dem som sovemiddel, selv om virkningen varierer. De brukes også ved smertefulle muskellidelser, særlig hvis disse ledsages av angst og depresjon.

FANT DU IKKE DET DU LETTE ETTER? SØK HER:

 

Hvordan virker de mot depresjon?
Vi vet at forskyvning i balansen av kjemiske stoffer i hjernen kan skje ved depresjoner. Akkuratt hvordan antidepressive medisiner virker er bare delvis kjent, men vi regner med at medisinene hjelper til med å normalisere den kjemiske balansen. Dermed dempes eller fjernes følelsen av tomhet og fortvilelse, dårlig apetitt, urolig søvn og andre kjente depressive symptomer.

Når skal jeg ta de antidepressive medisiner/piller ?
Som anvist på pakningen. Det viktigste ved dosen er at antall tabletter pr døgn blir riktig fra dag til dag. Fordelingen i løpet av dagen på en eller to doser spiller mindre rolle på grunn av den lange virketiden. Prøv likevel å ta tablettene til samme tid hver dag og gjerne til måltid, siden det ikke er noe problem å ta dem hverken til eller mellom måltider. Preparatene Sarotex, Sinquan og Surmontil av eldre type og Tolvon av ny type er blant dem som gir utpreget tretthet. Hvis bruksanvisningen angir å ta dem en gang daglig, velg da sengetid, siden de kan hjelpe deg med å få sove.

 

Side |1| Side |2|

 

  antidepressive medisiner, lykkepiller, antidepressiva, antidepressive

  antidepressive medisiner, lykkepiller, antidepressiva, antidepressive